Sieci beprzewodowe WLAN

Sieci bezprzewodowe stosowane w przedsiębiorstwach muszą spełniać dużo bardziej rygorystyczne wymagania niż sieci stosowne w domu. Sieć przeznaczona budowana z myślą o zastosowaniach biznesowych musi się charakteryzować następującymi cechami:

  • bezpieczeństwo transmisji – transmitowane dane nie mogą być podsłuchane przez innych użytkowników.
  • roaming – sieć budowana z myślą o wielu użytkownikach składa się z wielu punktów dostępowych, problemy z roamingiem (przełączaniem użytkownika pomiędzy obsługującymi go punktami dostępowymi) może uczynić sieć bezużyteczną
  • redundancja – każde rozwiązanie dla biznesu musi mieć możliwość zapewnienia redundancji
  • skalowalność – sieć bezprzewodowa musi być łatwa w rozbudowie
  • zarządzanie i monitoring – w przypadku sieci składającej się z wielu urządzeń punkt ten jest krytycznym elementem
  • wykrywanie ataków i innych zagrożeń – sieć bezprzewodowa ze względu na swoją otwartość stanowi cel ataków. Stały monitoring oraz identyfikacja zagrożeń stanowi niezbędny element (a nawet wymóg w przypadku organizacji muszących stosować się do wymogów PCI – Payment Card Industry)
  • zapewnienie wysokiej wydajności niezależnie od liczby użytkowników lub przesyłanych danych – mechanizmy QoS (quality of service), inteligenty transport wideo

To tylko wybrane zagadnienia jakimi musi charakteryzować się sieć bezprzewodowa. Wdrożenie sieci bezprzewodowej musi być odpowiednio przygotowane. Przygotowanie samego wdrożenia stanowi chyba najważniejszy element całego procesu.