Rozwiązania

Rozwiązania adresujemy do małych i średnich firm, dla których wykorzystanie nowoczesnych technologii bywa niejednokrotnie dużym problemem ze względu na ich dużą złożoność oraz dużą zmienność . Zapewnienie przewagi technologicznej w stosunku do konkurencji w przypadku stosowania własnych zasobów osobowych jest bardzo kosztowne. Nasze usługi pozwalają na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii przy zachowaniu niskich kosztów.

Projektowanie sieci

Sieć stanowi podstawę działania firmy, jednak dość często sieć budowana jest bez żadnego projektu, narażając firmę na przestoje, problemy wydajnościowe i frustrację użytkowników. Niejednokrotnie czas potrzebny na ponowne uruchomienie sieci wielokrotnie przekracza koszty poprawnie zaprojektowanej i wdrożonej sieci.

więcej

Sieci bezprzewodowe WLAN

Sieci bezprzewodowe pozwalają na „uwolnienie” pracowników od ich stałych miejsc pracy. Natychmiastowy dostęp do zasobów firmy pozwala na zwiększenie produktywności i zadowolenia pracowników. Jednak sieć bezprzewodowa niesie ze sobą także niebezpieczeństwa…

więcej

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa stanowi jedną z głównych bolączek każdego przedsiębiorstwa. Znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy ograniczeniami jakie narzucane są na użytkowników a bezpieczeństwem firmy stanowi duże wyzwanie.

więcej

Wirtualizacja

Wirtualizacja pozwala na minimalizację kosztów związanych z wydatkami sprzętowymi równocześnie pozwalając na zwiększenie redundancji systemów informatycznych. Wirtualizacja pozwala na uproszczenie zasobów niezbędnych do funkcjonowania firmy, systematyzując i porządkując zasoby.

więcej

Obsługa informatyczna – outsourcing IT

Firmy nie posiadających własnych służb technicznych mogą skorzystać z obsługi informatycznej oferowanej przez nas. Podejście takie pozwala na dostęp do najwyższej klasy specjalistów, którzy przy podejściu tradycyjnym nie są dostępni.

więcej